Nu är naturens hälsokontroll genomförd

Nu har Naturvårdsverket med hjälp av ArtDatabanken vid SLU genomfört en hälsokontroll av den svenska naturen genom rapporteringen enligt EU:s Art- och habitatdirektiv. Rapporten som innehåller 164 arter och 89 naturtyper är en temperaturmätare på hur det står till med den biologiska mångfalden, det vill säga hur djur och natur mår i Sverige.