Vindval – Forskning om vindkraftens miljöpåverkan

Nyhetsbrev från forskningsprogrammet Vindval. Programmets syfte är att ta fram och förmedla vetenskapligt baserade vakta om vindkraftens effekter på människa, natur och miljö.