Naturvårdsverkets översyn av regelverket på jakt- och viltområdet pågår för fullt

Under 2018 och 2019 tar Naturvårdsverket ett helhetsgrepp på våra föreskrifter inom viltområdet. Målet är att modernisera och anpassa föreskrifterna så att de blir enklare och tydligare. De ska också uppdateras i förhållande till strategin för svensk viltförvaltning och ändrade regler som tillkommit. Vi kommer att samverka med berörda myndigheter och intresseorganisationer under arbetet.

Sidan senast uppdaterad: 14 december 2018Sidansvarig: Anna Josephsen