Ny strategi för Naturvårdsverkets viltforskning

Hur påverkas viltpopulationer och viltförvaltning av storskaliga förändringar, som exempelvis klimatförändringar och urbanisering? Hur främjas samarbete och konflikthantering på bästa sätt? Det är två av de forskningsområden som lyfts fram i den nya forskningsstrategin som den vetenskapliga kommittén för viltforskning, Viltkommittén, har arbetat fram för Naturvårdsverkets viltforskningsanslag.

Sidan senast uppdaterad: 25 juni 2020