Vilken jakt används i förvaltningen av sälstammarna?

Alla de tre svenska sälarterna – gråsäl, knubbsäl och vikare – har haft en stark tillväxt under många år. Samtidigt orsakar de ökande sälstammarna problem för fiskerinäringen, i synnerhet för det småskaliga kustnära yrkesfisket. I vissa fall är det dock möjligt att jaga säl för att förebygga och minska problemen. Viltnytt reder ut vad som gäller för jakt på säl.

Sidan senast uppdaterad: 13 mars 2019