Påfyllnadsförbud av f-gas

Sedan 1 januari 2020 finns ett förbud att fylla på f-gas med stor klimatpåverkan i större kylutrustning. En eventuell påfyllnad av gas ska rapporteras i år för första gången. Kravet finns i EU 517/2014 artikel 13.3