Hamredomen påvisar kommunens ansvar vid brandsläckning och aktualiserar vikten av tillsyn av brandsläckningsverksamhet

Miljööverdomstolen slår fast att kommunen, genom räddningstjänsten, är ansvarig verksamhetsutövare och ska efterleva miljöbalkens krav vid en räddningsinsats.