EU-gemensamt tillsynsprojekt om återvunna ämnen

Projektet är ett pilotprojekt, och det är första gången som den här typen av tillsyn sker gemensamt av flera länder i EU.