Vad vill den nya regeringen?

Gunvor G Ericson som är statssekreterare på Miljödepartementet berättade på Miljöbalksdagarna om både miljöbalken och regeringens planer framåt.