Vad är aktuellt på hälsoskyddsområdet?

I utvärderingar av Miljöbalksdagarna dyker det alltid upp ett önskemål om att hälsoskyddsfrågor ska få en plats i programmet. I årets upplaga av konferensen är de med! Fredrik Haux som arbetar på Folkhälsomyndigheten berättar om vad som kommer att hända.