Uppsökande tillsyn – metodiken som följer förändringarna i samhället och skapar samverkan mellan myndigheter

- Det går inte att bedriva tillsyn på samma sätt idag som för 10 år sedan. Det säger Emelie Nyberin och Lars Brander, miljöinspektörer vid miljöförvaltningen i Malmö stad. Aktörerna har förändrat sitt beteende och det kräver nya tillsynsmetoder, fortsätter Emelie.

Sidan senast uppdaterad: 18 februari 2020Sidansvarig: Maria Vidarve