Uppgifter om miljöbalkstillsynen 2018 publicerad som Öppna data

Uppföljningen har främst fokuserat på länsstyrelsernas återrapporteringskrav enligt deras regleringsbrev samt rapporteringskrav från EU. Vi har dessutom samlat in uppgifter om kommunernas tillsyn som vi redovisat i form av några nyckeltal.