Utredning: samordnad, målgruppsanpassad och digital tillsynsvägledning

Regeringen har gett bidrag för en förstudie av hur en sådan samlad tillsynsvägledning kan se ut. Uppdraget har gått till Naturvårdsverket och Jordbruksverket i samverkan med Livsmedelsverket och länsstyrelserna.