Tillsynsutbildning i ny tappning

Sara Wahrby och Carina Lif från Miljösamverkan Sverige står i en av utställningarna på Miljöbalksdagarna. De berättar om och samlar i synpunkter till ett utvecklingsprojekt som handlar om kommande webbutbildningar i att bedriva miljötillsyn.