Uppföljning av 2018 års miljöbalkstillsyn

Sista svarsdag är satt till 15 februari. Frågorna ska besvaras av tillsynsmyndigheterna online via länkar som har skickats till respektive myndighetsadress.