Miljöbalkens roll i samhällsomställningen – hur ser framtiden ut?

Alla är överens om att vi har en omställning framför oss, men hur ser den ut och vilka olika intressen kommer ställas mot varandra? Vilka aktörer ska samverka nationellt och internationellt, och vilken roll kommer Miljöbalken ha om fem eller 20 år?