Miljöbalken ger verktyg för klimatanpassning

Timo Persson är en av de personer som kommer att hålla i passet om klimatanpassning på Miljöbalksdagarna.