Klassningen enligt miljöprövningsförordningen

Naturvårdsverket har tagit fram ett PM för att förtydliga sin bedömning av hur anläggningar som förbränner avfall ska klassificeras utifrån miljöprövningsförordningen (2013:251).