Invasiva arter - nya roller för länsstyrelser och kommuner

Sedan den 1 januari 2019 har länsstyrelserna och kommunerna nya viktiga roller i arbetet mot invasiva främmande arter.