Effektivare tillsyn och smartare vägledning genom samverkan

- Tiden är mogen för förändring, det har gått 20 år. Det svarar Sara Kollberg från Folkhälsomyndigheten på frågan om varför det pågår flera förändringsprocesser kring tillsynen just nu. Hon lyfter också att miljötillsynsutredningen lagt flera konkreta förslag som är möjliga att genomföra inom våra ordinarie organisationer.