Ansvar för återvinning av däck från skrotbilar

Naturvårdsverket har fått frågor om vem som ansvarar för däck från skrotbilar. Bilproducenterna har ansvar för de däck som sitter på en bil som lämnas in för skrotning. Det är således bilproducenterna och inte den auktoriserade bilskrotaren som demonterar bilen som bär ansvaret för dessa däck.