Välkommen på Tillsyns- och föreskiftsrådets workshop om en nationell miljötillsynsstrategi!

Den 9 oktober träffas vi, vägledande och operativa tillsynsmyndigheter, för att tillsammans utforska vad en nationell miljötillsynsstrategi skulle kunna innehålla. Här hittar du material att ta del av innan vi träffas.