Ny vägledning om miljöbedömningar

Nu finns vägledning till det nya kapitel 6 i miljöbalken. Det är en gemensam vägledning för planer och program samt verksamheter och åtgärder. Annika Ryegård som varit med och tagit fram vägledningen berättar.