Ny vägledning för avfallsklassificering

EU-kommissionen har tagit fram ett vägledningsdokument för avfallsklassificering. Det omfattar tolkning och tillämpning av relevant EU-lagstiftning.