Nationell uppföljning av miljötillsynen

Naturvårdsverket har under tre års tid samlat in uppgifter om tillsynsverksamheten i kommuner och på länsstyrelser. Syftet har varit att få en samlad bild av förutsättningar och genomförande av tillsynen enligt miljöbalken.