Ny vägledning om tillstånd och anmälan vid användning av växtskyddsmedel

Vid yrkesmässig användning av växtskyddsmedel inom vissa särskilda områden finns det krav på att ansöka om tillstånd eller göra en anmälan till kommunen.