Ny vägledning om fett från fettavskiljare

Naturvårdsverket vägleder om det fett som samlas in från restauranger och liknande verksamheter. Det är inte att betrakta som jämförligt med avfall från hushåll. Det betyder att privata företag får samla in det här avfallet utan uppdrag från kommunen, berättar Helen Lindqvist som arbetar som handläggare på Naturvårdsverkets Kretsloppsenhet.