Handläggarstöd för grön tillsyn på gång

Hur jobbar du med grön tillsyn? Vilka är problemen? Varför är det så svårt att prioritera? Projektet Stärkt grön tillsyn vill bidra till att länsstyrelserna blir mer aktiva och samspelta när det gäller grön tillsyn berättar Carina Lif på Miljösamverkan Sverige.