Ett skepp kommer lastat med sopor

I stora Mässhallen under Miljöbalksdagarna har en debatt rubriken Ett skepp kommer lastat med sopor – är det en bra idé? Jon Engström på Naturvårdsverket ska inleda med en bakgrund. Hur mycket sopor handlar det om? Vem ansvarar och hur ser lagstiftningen ut?