10 kommuner har i år fått bidrag för marksanering inför bostadsbygge

Under 2017 har tio kommuner beviljats bidrag för sanering inför bostadsbyggande. Ale och Norrköpings kommun är två av dessa. Under 2017 har Naturvårdsverket beslutat om mer än 100 miljoner kronor till sanering inför bostadsbyggande och hittills har 84 miljoner kronor beslutats för 2018.