Det har varit IED-utbildningar för kommuner

Under hösten har SKL, Jordbruksverket, Miljösamverkan Sverige och Naturvårdsverket ordnat tre tvådagarskurser för kommuner om IED (industriutsläppsbestämmelserna). Maria Enroth var en av de medverkade från NV och arbetar med vägledning om IED på Naturvårdsverket.