Hantering av CFC-innehållande avfall!

Naturvårdsverket och Sveriges byggindustrier har under de senaste två åren samarbetat med att lyfta frågan om hantering av CFC-haltigt avfall.