Ny vägledning om fluorerade växthusgaser

Naturvårdsverket har uppdaterat vägledningen om fluorerade växthusgaser. Det finns en ny EU-förordning om fluorerade växthusgaser (517/2014) som ska tillämpas från januari 2015.

Sidan senast uppdaterad: 11 oktober 2016Sidansvarig: Helen Lindqvist