Ny vägledning om fluorerade växthusgaser

Naturvårdsverket har uppdaterat vägledningen om fluorerade växthusgaser. Det finns en ny EU-förordning om fluorerade växthusgaser (517/2014) som ska tillämpas från januari 2015.

Sidan senast uppdaterad: 21 augusti 2017Sidansvarig: Gunilla Söderström