Ekologisk kompensation – vad är det?

Begreppet ”ekologisk kompensation” dyker upp allt oftare i olika sammanhang. Krav på kompensation kan ställas i samband med att en verksamhet prövas enligt miljöbalken. Det kan också vara ett frivilligt åtagande från en verksamhetsutövare. Det handlar om att på något sätt kompensera för förlorade eller skadade naturvärden genom att exempelvis nyskapa eller restaurera naturvärden i andra områden.

Sidan senast uppdaterad: 17 december 2014Sidansvarig: Jörgen Sundin