Vill du delta i ett IMPEL-projekt?

Att vara med i ett IMPEL-projekt kan vara både en personlig utmaning och bidra till nya arbetssätt på den egna arbetsplatsen. Det kan också leda till lagefterlevnad och miljöförbättringar både här hemma och i resten av Europa.

Sidan senast uppdaterad: 7 maj 2014Sidansvarig: Maria Vidarve