Vägledning om vindkraft

Det kommer många frågor till Naturvårdsverket om vindkraft. Vi vill därför påminna om webbplatsen Vindlov.se samt om ny vägledning från Miljösamverkan Sydost om egenkontroll av vindkraft.