Tydligare och enklare regler för avloppsreningsverk

Det är målet när vi på Naturvårdsverket nu ser över föreskrifterna som gäller för avloppsreningsverk - SNFS 1990:14 och SNFS 1994:7. Föreskrifterna är delvis föråldrade och ibland svåra att tolka.