Påminnelse om tidsgräns i sommar för sanering av PCB i byggnader

Trots att all nyanvändning av PCB är förbjuden sedan 1978 fortsätter PCB att spridas till miljön genom byggnader och utrustning. För att hindra spridningen har regeringen beslutat om en PCB-förordning som innehåller regler för hur arbetet med att ta bort PCB i byggnader ska gå till. Det finns olika tidsgränser för när saneringen ska vara klar. Tidsgränserna är satta utifrån när husen byggdes och den uppmätta PCB-halten. Den 30 juni i år infaller den första tidsgränsen för sanering enligt PCB-förordningen.

Sidan senast uppdaterad: 4 mars 2014Sidansvarig: Elisabeth Österwall