Håll skogen fri från avfall

Under 29 maj till 29 juni i år genomförde Umeå kommun kampanjen ”Håll skogen fri från avfall.” Syftet med kampanjen och det samlade arbetet med nedskräpning är en attitydförändring – det är inte OK att skräpa ner!