Borås rent och snyggt

I Borås arbetar man aktivt och långsiktigt för att komma till rätta med nedskräpningen. Man har samarbetat med Håll Sverige Rent och undersökt olika sätt att komma längre i arbetet. Det ger resultat: de två senaste åren har nedskräpningen minskat med ungefär 15 % per år.

Sidan senast uppdaterad: 30 september 2014Sidansvarig: Christina Jonsson