Så här gick det för samverkansprojektet Reach-tillsyn

Projektet har gett möjlighet för tillsynsmyndigheterna samt de inspekterade företagen att öka sin kunskap om Reach.