Nu flyter Svea

Sveriges nya forskningsfartyg Svea, som byggts i Vigo, Spanien, sjösattes den 18 juli. På plats fanns representanter för SLU, som är ägare till fartyget, SMHI, Sjöfartsverket, som ska sköta och köra det, samt för Havs- och vattenmyndigheten, som en av de stora finansiärerna av driften.

Sidan senast uppdaterad: 11 september 2018