Frisk luft – intervju med Liselotte Säll

Här kan du läsa en intervju med Liselotte Säll som är handläggare på Naturvårdsverket. Hon har tagit fram den nyligen publicerade fördjupade utvärderingen för miljökvalitetsmålet Frisk luft 2019.