Nytt nordiskt program för att minska miljöpåverkan från plast

I maj deklarerade alla de nordiska miljöministrarna en vision för hållbar plastanvändning och ett nordiskt plastprogram antogs. Visionen är att plast i framtiden ska produceras, användas och återanvändas i ett cirkulärt kretslopp som inte utgör en risk för hälsan eller miljön.