Nationell verkstad 2018 i Karlstad – konkreta lösningar för hållbara livsstilar

Forum för miljösmart konsumtion, som drivs av Konsumentverket, arrangerade årets nationella verkstad i samarbete med Karlstads kommun, Mistra Sustainable Consumption och Naturvårdsverket. Närmare 180 deltagare med representanter från olika samhällsaktörer möttes i mitten av november för att få ny kunskap och samverka kring innovativa lösningar för mer hållbara livsstilar.