Intervju med Re:textile

Re:textile är ett projekt inom Science Park Borås vid Högskolan i Borås som syftar till att utveckla praktisk kunskap och nya sätt att se på design av produkter, värdekedjor, materialflöden och affärsmodeller enligt teorierna om cirkulär ekonomi. Adrian Zethraeus, Re:textile, svarar på fem frågor.