Full fart framåt mot Hållbara livsstilar

Inom ramen för FN:s 10-åriga program för hållbar konsumtion och produktion har Sverige tagit ledarskap tillsammans med Japan för ett av de nu sex pågående programmen Hållbara livsstilar och utbildning: Sustainable Lifestyles and Education Programme (SLE). Programmets vision är att skapa en värld där en hållbar livsstil är önskvärd, nyttig och tillgänglig för alla och att det aktivt stöds och uppmuntras av alla sektorer i samhället - regeringar, näringslivet och det civila samhället.