Ny översyn av miniminivåer för rovdjur i Sverige klar senast 2019

Naturvårdsverket inleder en översyn av miniminivåer för rovdjur i Sverige som ska vara klar senast 2019. Miniminivåer anger det lägsta antalet björn, järv, varg och lo som måste finnas för att arterna garanterat ska finnas i livskraftiga stammar i Sverige. Naturvårdsverket fastställer nivåerna utifrån förslag från länsstyrelserna.