Mer underlag behövs för att avgöra frågan om pilbågsjakt

Naturvårdsverket föreslog i somras att det ska bli tillåtet att jaga med pilbåge i Sverige. Myndigheten undersöker nu frågan ytterligare innan man fattar ett slutligt beslut.