Klimatet kräver helt nya affärsmodeller

Digitalisering, cirkulära flöden och värdeskapande. Det är nyckelfaktorer i infrastruktursektorns nya affärsmodeller som presenterades för deltagarna i Naturvårdsverkets pågående innovationstävling för en transformativ infrastruktur.